PAVIRO SYSTEM

PAVIRO SYSTEM 
portfolio-paviro_res_640x3609

      ระบบเสียงประกาศสาธารณะของโครงการ ใช้สําหรับการกระจายเสียงสาธารณะในลักษณะของการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร, ประกาศฉุกเฉิน และกระจายเสียงเพลงในแต่ละโซน ระบบเสียงประกาศสาธารณะสามารถที่จะกระจายเสียงเพลง, การประกาศแบบสด, การประกาศแบบข้อความที,บันทึกไว้ล่วงหน้า เป็นต้น
      การแบ่งโซนระบบเสียงประกาศสาธารณะได้แบ่งพื้นที่การประกาศให้เหมาะสมกับการปฏิบัติในแต่ละโซน
      ไมโครโฟนประกาศประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนไมโครโฟน และส่วนแผงปุ่มเลือกการใช้งานสําหรับการประกาศข่าวสารจากผู้ประกาศ ไปยังโซนที่ต้องการ มีไมโครโฟนอยู่บนก้านโลหะอ่อนโค้งงอได้ทําหน้าที่ส่งผ่านเสียงพูดยังเครื่องขยายเสียง มีปุ่มกดสําหรับพูด (Press-to-Talk) ลําโพงในตัวเพื่อฟังเสียงระฆังอิเล็กทรอนิกส์หรือเสียงข้อความดิจิตอล

แผนภาพ (Diagram)

รายละเอียดอุปกรณ์ (List of Equipment) 

หนังสือคู่มือเฉพาะจากผู้ผลิต
(Manufacturer’s Literatures)

ขั้นตอนการใช้งาน (Operation & User Manual)
1. การเปิดใช้งานระบบเสียง
   - กดให้เปิดเบรกเกอร์ทุกตัวเพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าตู้
   - เปิดสวิทซ์ (POWER) ซึ่งอยู่ด้านหลังเครื่องทีละเครื่อง
   - เปิดสวิทซ์ (POWER) ของอุปกรณ์เครื่องเล่น
2. การเปิดเสียง แบ็คกราวด์มิวสิค BGM ไปยังโซนต่างๆ
2.1 การเปิด เครื่องเล่น ไปยังโซนต่างๆ
   - กดปุ่มเลือกโซนที เครื่อง Controller จะเปิดเสียงจาก เครื่องเล่นทีละปุ่มโซนจะมีไฟสีเขียวสว่าง (เลือกได้มากกว่า 1 โซน)
   - ปรับวอลลู่ม (Volume Up/Down) บน Controller เพื่อปรับความดังของเสียงให้ได้ตามต้องการ
3. วิธีประกาศเสียงไปยังโซนต่างๆ
   - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่ตัว Call Station จะต้องไม่มีไฟติดค้างอยู่
   - ให้กดปุ่มเลือกโซนที่จะประกาศ บน Call Station จนมีไฟสีเขียวติดขึ้น (เลือกได้มากกว่า 1 โซน) หรือทุกโซน (All Zone)
   - กดปุ่มประกาศที่ฐานไมค์ของ Call Station ค้างไว้
   - สังเกตไฟประกาศสีเขียวที่ฐานไมค์จะติดกระพริบ ขณะนี้จะได้ยินเสียง Chime (ติงต่อง) ออกไป
   - เมื่อไฟหยุดกระพริบและติดค้าง ให้ประกาศข้อความที่ต้องการได้เลย (ยังกดปุ่มประกาศค้างไว้อยู่)
   - เมื่อประกาศข้อความจบแล้ว ค่อยปล่อยปุ่มประกาศ

 PAVIRO 

In this module we will introduce you the hardware setup of the PAVIRO PVA-15CST call station and the PVA-20CSE call station extension.

 Module Objectives 

After completing this module, you will be able to:
- Name the connections of the PAVIRO call station
- Describe its functions and parameters
- Interpret the LED indicators
- Connect a PAVIRO call station correctly

General Description 

The PVA-15CST is a call station for the PAVIRO system.
      As standard, the call station has a gooseneck microphone with pop shield and permanent monitoring, a total of 20 buttons, an illuminated LC display, and an integrated loudspeaker.
      The call station can be modified to suit the user’s requirements by connecting up to five PVA-20CSE call station extensions, each with 20 customizable selection buttons.
      The call station can be configured either in the Configuration Wizard or in IRIS-Net according to the user’s requirements.
      The call station can be modified to suit the user’s requirements by connecting up to five PVA-20CSE call station extensions, each with 20 customizable selection buttons.
      The call station can be configured either in the Configuration Wizard or in IRIS-Net according to the user’s requirements. 

Additional Features:
- Microphone with preamp and compressor/ limiter circuit
- A total of 20 buttons, 19 are freely programmable
- Button installation slots, for up to 3 optional emergency buttons or key switches
- Simple button labeling with label strips
- Possibility of connecting an external microphone or audio source
- Extensive menu for parameter settings directly at the call station
- Microphone and line supervision Fault signal indication per light
- indicator, buzzer and fault text in the LC display
- Processor control of all functions
- A watchdog circuit is built in for processor monitoring
- Non-volatile flash memory for configuration data

Loudspeaker 

The integrated loudspeaker is located in the left upper corner.
Audible fault and Voice Alarm Condition (VAC) warning is possible.

Microphone 

The microphone is mounted on the right-hand side next to the loudspeaker.
It is a monitored gooseneck microphone with LED ring.

Status Indicator Lights 

The call station contains a few status indicator lights: 

Illuminated green  = Power supply is OK 

Flashing yellow = There is a new, as yet unconfirmed error in the system
Illuminated yellow = There is an error in the system
Details of the faults are displayed in the LC display.

Flashing red = The System is in voice alarm condition state and the acoustic warning signal of the call station (the Buzzer) is active or audible.
Illuminated red = The System is in voice alarm condition state and the acoustic warning signal of the call station (the Buzzer) has been muted.

Display

The illuminated LC display has 3 times 20 digits. It is used for displaying the status and error messages of the system and also for operator guidance. 

Function Keys 

The function keys are programmed with the following factory functions:

Function Keys 

This button is used by default to activate announcements to selected zones or groups. It is programmed with the following factory settings:
- Destination: Current Selection
- Trigger Type: Push
- Priority: 50
- Prechime Type: No Prechime
- Audio Input: Internal Mic

 Selection Buttons 

The 15 selection buttons situated on the right-hand side can be configured in IRIS-Net or in the Configuration Wizard. These are mostly used to select individual zones or groups for announcements, gong/ EVAC signals, speech reproduction, or program assignment.
Each button has a green and a red indicator light. When and how the LEDs light up, depends on the configuration.

Connections 

The EXT OUT jack (RJ12) is used to connect a call station extension.
To do so, connect the call station extension to the EXT OUT socket of the call station via the connecting cable provided.

The CST BUS port is used to connect the call station with a controller.
This is an 8-pin RJ45 jack that assigns the power supply, control interface (CAN bus), and audio interfaces.

Pin assignment of the CST BUS port:

CAN (4, 5), AUDIO IN (3, 6), and AUDIO OUT (7, 8) must be twisted as pairs.

      The LINE port (3,5 mm, “mini jack”) allows an external audio device (e.g. CD player) to be connected.
      When connecting a PTT (Push-to-talk) microphone to a call station, the LINE port is used as input for the PTT contact.
      The MIC interface (3,5 mm, “mini jack”) allows a second microphone to be connected. A conventional “PC microphone” (V CC = 3,3 V) can be connected.

Delivery Condition 

The call stations are programmed in the factory with the following functions and properties: 

Parameter Setting/ description

CAN address 0 (disconnected)

CAN baud rate 10 kbit/s

CAN termination Off

Name PVA-15CST

Password Setup menu password-protected,password: 2222

Prechime Off

Buzzer On (acoustic warning signal)

Compressor Off

Call Station Extension 

The PAVIRO call station can be extended by connecting up to five PVA-20CSE call station extensions.
The call station extension has 20 customizable selection buttons.
The buttons are labeled in the same way as for the call station and programmed in IRIS-Net or in the Configuration Wizard.

Selection Buttons 

Each selection button on the call station extension has a green and a red indicator light situated on the left side of the selection button. The buttons are mostly programmed as zone or group selection buttons.
Like the call station, the extension is monitored internally. If an error occurs, this is recorded in the error log of the system.

Connections 

The two RJ12 jacks of the EXT interface are located on the bottom side of the call station extension.
EXT IN is used for the connection to the call station and EXT OUT is used to connect an additional call station extension.

Extension Address 

You have to set a unique address for the call station extension via the Dip switch EXTENSION ADDRESS.
How to set the ID is shown in table below:

PAVIRO 

In this module we will introduce the hardware setup of the PAVIRO controller. 
After completing this module, you will be able to:
- Give a general description of the PAVIRO controller
- Describe its functions and parameters
- Interpret the LED indicators on the front panel of the unit
- Name the connections
- Connect a PAVIRO controller correctly

The PVA-4CR12 controller is the central paging manager for the PAVIRO system.
Eight audio inputs can be switched to 4 audio outputs and distributed according to priority.
The 4 audio output channels are connected to the amplifiers via a 4-channel audio bus.

A 2-channel message manager is integrated.
The controller provides 4 independent signal generators:
- Two for alarm signals
- Two for chime signals
Twenty-one alarm types and 6 chime types are available.

Audio signals are distributed according to priority.
The controller takes care of all the audio processing, supervision and control functions for a complete PAVIRO system.

The controller is equipped with 18 control inputs and 19 control outputs all freely programmable.
Control inputs and outputs can be used for controlling and monitoring functions. Five control inputs can be supervised.
Both logic level (0 or 1) and analog level (Voltage) signals can be processed. Logic level signals can also be generated.

Supervision and Safety features

The controller monitors all internal functions as well as the connected call stations, routers and power amplifiers including their connection lines (monitored by polling and pilot tone).
Loudspeaker lines can be monitored by impedance measurement or end-of-line modules installed at the last loudspeaker.

The PAVIRO system also supports emergency power operation.
In the event of a power failure all internal circuitry and external devices which are not needed will be switched to standby mode or deactivated, and
switched on or activated only when required. This reduces power consumption and ensures maximum operating time on battery power.

Error messages can be displayed on the call station displays in plain text.
A potential-free contact on the controller is used as status indicator.
This changeover contact signals to other devices that the controller is ready for operation or indicates faults in the system.

Front Panel 

There are 12 zone status indicator LED’s (on or off ) in the middle: 

Front Panel 

There are 6 indicators and 1 recessed button on the right:

Connection of the Controller - Power 

We will take a closer look at the controller now.
All physical connections of the controller are located on the rear panel of the unit.
The 24-volt DC power connection is located on the left side (connector included).
It requires an external power source. A PLN-24CH12 battery charger can be used for this purpose.
The DC input is protected against incorrect polarity and overload.
The protecting fuse is located internally in the device and is not accessible from the outside.

Connection of the Controller – CAN BUS 

Note that each router and amplifier connected to the controller require a unique CAN address (manually).
There is no specific order how the controller, routers and amplifiers are connected via the CAN bus.
The maximum CAN bus length is 5000 meter. Bus lengths of over 1000 meter must be implemented only with CAN repeaters.

Connection of the Controller - Ethernet (PC connection) 

Connection of the Controller - Audio inputs 

There are 4 RJ45 jacks (CST BUS 1- CST BUS 4) for call stations (CST) on the top right part of the rear panel.
The RJ45 jacks integrate the power supply, control interface (CAN bus), and audio interface.
Every CST BUS supports up to 4 call stations. 16 call stations can be connected to 1 controller in total.

Shielded twisted-pair cables with a 120 ohms characteristic impedance are preferably to be used.
CAN (4, 5), AUDIO (3, 6) and AUDIO (7, 8) must be twisted as pairs.

Per CST BUS the audio channel is shared by all connected call stations to that bus.
Note that priorities are set system wide. This means that also the audio signals from a call station are handled by programmed priority.
The CST BUS includes power supply for all connected call stations and call station extensions.
Therefore the power consumption must be considered when selecting cable length or cross section.
More information about power consumption can be found in the manual of the PAVIRO call station.

There are 2 Mic/Line inputs next to the CST jacks.
These Euroblock inputs allow the connection of microphones or line level audio sources. The audio inputs are electronically balanced.
An unbalanced signal can also be connected. In this case, a bridge in the connector between the shield and the - pin must be made. This is described in the manual, see chapter Line level signal.

There are 2 AUX IN inputs with 2 RCA connectors (L and R) at the left side of the Mic/Line inputs.
They allow connecting stereo line level sources. The stereo signal is internally summed to mono.

Connection of the Controller - Audio outputs 

There are 4 line-level balanced audio outputs left from the AUX IN inputs.
These are the 4 audio channels that must be connected to 1 or more amplifiers.
There are 2 ways to do this:

For connection to the PAVIRO PVA-2P500 amplifiers the RJ45 jack marked LINE OUT 1-4 must be used.
This connects directly to amplifiers which also have RJ45 jack pairs for daisy-chaining line level audio channels.
It will only require 1 straight CAT5 patch cable to connect all 4 audio channels!

Each line output of the controller also has a dedicated Euroblock connection.
These are all balanced outputs. So each line out has to be connected with 3 wires.
The outputs are intended for non-system amplifiers.

Connection of the Controller – Amplifier input 

 

The 100V or 70V output from the amplifier is connected to the AMP IN Euroblock connections A and B.
Two amplifier inputs and a spare input are available for each block of 6 zones.
The internal 2-in-6 router clusters will distribute the 2 amplifier input signals to 6 loudspeaker outputs.

Connection of the Controller – Loudspeaker output 

You can find speaker output connectors on the right side from the AMP IN connectors. Both are Euroblock connections for 6 zones each.
In total 12 zones can be configured on the controller or 6 zones when A/B wiring is required.