PLE-2MA240-EU

PDFสั่งพิมพ์อีเมล
Plena Amplifier 240 WATT MIXER AMPLIFIER, 2 ZONES
ProductPhoto_Web_enUS_1881357067
40,000.00 บาท
ราคาขายไม่รวมภาษี 28,000.00 บาท
ส่วนลด -12,000.00 บาท
คำอธิบาย

 

BOSCH PLE-2MA240-EU 240 Watt Mixer Amplifier
Features :

 • อินพุตไมโครโฟน/สาย 6 ช่องบวกอินพุตแหล่งเสียงดนตรี 3 ช่อง
 • อินพุตโทรศัพท์และสถานีเรียก 100 V ที่มีลำดับความสำคัญ และ VOX
 • 2 โซนและเฉพาะเอาต์พุตการประกาศเท่านั้น
 • การควบคุมเสียงที่เปิดใช้งานได้ในกรณีฉุกเฉิน
 • กำลังเอาต์พุตที่สูง 120 และ 240 วัตต์
 • โทนเสียง 2 โทนในตัว (เลือกโทนเสียงเพิ่มได้ 7 โทนเสียงในสถานีเรียก)
 • เอาต์พุตสำหรับสายสัญญาณออก สายเสียงดนตรีออกเท่านั้น และจุดแทรก
 • อินพุตสำรอง 24 V พร้อมเครื่องชาร์จ 24 V ในตัว
 • แยกการควบคุมโทนเสียงสำหรับไมโครโฟนและแหล่งเสียงดนตรี

เครื่องขยายเสียง Plena Mixer เป็นระบบเสียงประกาศสาธารณะระดับมืออาชีพประสิทธิภาพสูงที่เพียบพร้อมด้วย คุณสมบัติที่ทันสมัย ใช้งานง่าย ลดความยุ่งยากในการใช้งานสำหรับผู้ใช้ และเหมาะสำหรับการใช้งานภายในอุปกรณ์ ให้คุณภาพการเรียกหรือเสียงเพลงที่ชัดเจนที่ง่ายเช่นเดียวกับการเปิดวิทยุ

ฟังก์ชัน

อินพุตไมโครโฟนและสาย
อินพุตไมโครโฟนและสายทั้งหมดสามารถสลับระหว่างความไวของระดับไมโครโฟนและ ระดับความไวของสัญญาณเข้า อินพุตเป็นแบบ balanced และสามารถใช้เป็นแบบ unbalanced ได้ด้วย แหล่งจ่ายไฟ Phantom สามารถเปิดเพื่อจ่ายไฟไปยังไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ สามารถจัดลำดับความสำคัญอินพุตช่อง 1 และ 2 เหนือไมโครโฟนและอินพุตเสียงดนตรีอื่นๆ ทั้งหมด

สามารถเปิดใช้อินพุตช่อง 1 โดยหน้าสัมผัสปิดบน PTT (กดปุ่มค้างไว้เพื่อพูด) สามารถกำหนดค่าโทนเสียง 2 โทนเสียงเพื่อนำการประกาศ

สามารถเปิดอินพุตช่อง 2 โดยอัตโนมัติหากสัญญาณถูกส่งไปยังอินพุต นั่นคือ หากมีผู้พูดพูดเข้าไมโครโฟน (การเปิดใช้ VOX)

เมื่ออินพุตหนึ่งอินพุตหรือทั้งสองอินพุตถูกกำหนดค่าให้มีการจัดลำดับ สามารถตั้งค่าจำนวนการลดทอนสัญญาณ (การลดลง) ของอินพุต cinch ระหว่าง ‑2 dB (การลดทอนสัญญาณเล็กน้อย) หรือ -∞ dB (ปิดเสียง) ซึ่งเป็นฟังก์ชัน talk-over หรือ voice-over ช่องสัญญาณอินพุต1 และ 2 มีฟิลเตอร์เสียงพูดแบบเลือกได้เพื่อเพิ่มความชัดเจนของเสียงประกาศ

อินพุตเสียงดนตรี
มีอินพุตเสียงดนตรีแยกต่างหากจากปุ่มเลือกอินพุตและปุ่มควบคุมระดับเสียง ผู้ใช้สามารถเลือกแหล่งเสียงดนตรี เช่น เครื่องเล่นซีดีหรือวิทยุ (เช่น PLN-DVDT) และตั้งค่าระดับเสียงดนตรี

คุณสามารถตั้งค่าเสียงที่ต้องการสำหรับแหล่งเสียงดนตรีแยกจากอินพุต ไมโครโฟน/สาย ดังนั้นหากเสียงดนตรีต้องการเพิ่มความถี่ต่ำ จะไม่ทำให้เกิดเสียงฮัมในไมโครโฟน คุณสมบัติอันเป็นเอกลักษณ์อย่างแท้จริงในระบบระดับเดียวกัน

การตั้งค่าส่วนบุคคล

มีคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม เช่น ชุดป้ายที่ถอดออกได้ซึ่งผู้ใช้สามารถเขียนชื่อสำหรับอินพุต แหล่งเสียงดนตรี และโซนได้ จากนั้นสามารถติดชุดป้ายเหล่านี้ที่ด้านหน้าใต้หน้าต่าง

อีกคุณสมบัติหนึ่งที่เป็นประโยชน์คือ การระบุการตั้งค่าที่ต้องการบนแผงด้านหน้าโดยเสียบเข็มหมุดสีที่ระดับที่ ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับทุกปุ่ม จากนั้นคุณสามารถแนะนำผู้ใช้ให้ตั้งค่าการควบคุมทั้งหมดไปยังเข็มหมุดสีเงิน เพื่อกำหนดค่าระบบเพื่อการใช้งานเฉพาะ ผู้ใช้ที่สองสามารถ ตั้งค่าการควบคุมทั้งหมดไปที่เข็มหมุดสีแดงสำหรับการกำหนดค่าของเขา

ปุ่มควบคุมโทนเสียง

ปุ่มควบคุมโทนเสียงเฉพาะมีการควบคุมแบบแยกสำหรับอินพุตไมโครโฟน/สายและ อินพุตเสียงดนตรี เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงพูดหรือเสียงเพลงที่ดีเยี่ยม ปุ่มควบคุมโทนเสียงสำหรับเสียงดนตรีแบ็คกราวนด์มีให้คุณภาพเสียงดนตรีที่ เหมาะสมที่สุด

นอกจากนี้ ปุ่มควบคุมโทนเสียงไม่ใช่การควบคุมเสียงทุ้มและเสียงแหลมตามมาตรฐาน จากประสบการณ์ของเราทำให้เราพัฒนาการควบคุมโทนเสียงให้สามารถควบคุมโทนเสียง แบบเดิมด้วยปุ่มควบคุมระดับสูงและระดับต่ำ และมีลักษณะพิเศษที่จะระบุปัญหาที่พบในสถานการณ์จริงได้ด้วย

ปุ่มควบคุมโทนเสียงสำหรับอินพุตไมโครโฟนและสายช่วยเพิ่มคุณภาพเสียงทุ้ม ต่ำโดยไม่เพิ่มเสียงก้องและตัดเสียงก้องโดยไม่ทำให้สูญเสียเสียงทุ้มต่ำใน ความถี่ต่ำ ในความถี่สูง ปุ่มควบคุมโทนเสียงจะเพิ่มความสดใสโดยไม่เพิ่มความคมชัด และเมื่อตัดเสียงจะตัดความดังและความคมชัดโดยไม่ทำให้สูญเสียความสดใส

ปุ่มควบคุมโทนเสียงสำหรับอินพุตเสียงดนตรีจะเพิ่มเสียงทุ้มลึกโดยไม่ทำ ให้เกิดเสียงดัง และตัดเสียงก้องโดยไม่ทำให้สูญเสียเสียงทุ้มต่ำใน ความถี่ต่ำ ในความถี่สูง ปุ่มควบคุมโทนเสียงจะทำงานเหมือนกับอินพุตไมโครโฟนที่มีความถี่แตกต่างเล็ก น้อยเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่เหมาะสม

มีอินพุตโทรศัพท์ / อินพุตฉุกเฉิน 100 V ที่มีการเปิดใช้ VOX สำหรับรวมเข้ากับระบบเสียงประกาศสาธารณะอีกระบบหนึ่งหรือระบบเรียกตัวทาง โทรศัพท์อย่างง่าย มีการควบคุมระดับเสียงด้วยตนเองที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าและควบคุมอินพุตอื่นๆ ทั้งหมด รวมทั้งสถานีเรียกและอินพุตช่อง 1 และ2 ชุดอุปกรณ์มีเอาต์พุตสายเพื่อเพิ่มเครื่องขยายเสียงสำหรับระบบขนาดใหญ่ ด้วยกำลังเอาต์พุตที่มากขึ้น เอาต์พุตนี้สามารถสลับไปที่เฉพาะเสียงดนตรีเท่านั้น เพื่อให้มีเสียงดนตรีที่รอสายในระบบโทรศัพท์ เสียบขั้วต่ออินพุตและเอาต์พุต (แบบพ่วง) เพื่อให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ประมวลผลเสียงภายนอก เช่น อีควอไลเซอร์ หรือเครื่องตัดเสียงย้อนกลับ Plena ที่จะเชื่อมต่อกับวงจรปรีแอมป์และเครื่องขยายเสียง

กำลังไฟ

เครื่องขยายเสียง Plena Mixer เหล่านี้มีกำลังไฟเอาต์พุต 120 และ240 วัตต์ กำลังไฟนี้มาจากขั้วต่อแรงดันไฟคงที่ 100 V โดยตรง และมาจากขั้วต่ออิมพีแดนซ์ต่ำสำหรับโหลด 8 ohm นอกจากนี้ เครื่องขยายเสียงยังมีช่องสัญญาณเอาต์พุตเฉพาะการเรียก 100 V แยกต่างหากสำหรับการกำหนดพื้นที่ที่ต้องการจัดลำดับเสียงประกาศ สามารถใช้เอาต์พุตแบบเฉพาะการเรียกควบคุมปุ่มควบคุมระดับเสียงระยะไกลแบบ 3สาย

โซน
เครื่องขยายเสียง Mixer มีเอาต์พุตโซนสองช่อง สามารถเปิดและปิดเสียงดนตรีในโซนต่างๆ ผ่านแผงด้านหน้าและแผงติดบนผนังที่เป็นอุปกรณ์เสริมได้ สามารถกำหนดเส้นทางการประกาศจากสถานีเรียกสองโซน PLE-2CS ไปยังโซน 1 หรือโซน 2 หรือทั้งสองโซนได้ สามารถกำหนดเส้นทางการประกาศจากอินพุตโทรศัพท์/100 V หรืออินพุตช่อง 1 และ 2 ไปยังโซนทั้งสองได้ สามารถใช้อินพุต 1 สำหรับสถานีเรียกPLE-1CS สำหรับการเรียกทุกช่องสัญญาณหรือไมโครโฟนหรือสถานีเรียกอื่นที่มีหน้าสัมผัส PTT

สถานะเอาต์พุต
มิเตอร์ VU แบบ LED จะตรวจสอบเอาต์พุตหลัก ช่องเสียบหูฟังใต้ มิเตอร์ VU มีเอาต์พุต mixer ก่อนการเลือกโซน เพื่อให้คุณสามารถรับฟังเอาต์พุตก่อนที่สัญญาณจะถูกส่งไปยังโซน เพื่อการทำงานที่เชื่อถือได้และการใช้งานที่ง่าย จึงมีการรวมอุปกรณ์จำกัดสัญญาณไว้ในวงจรเอาต์พุต เพื่อจำกัดเอาต์พุตหากผู้ใช้ใช้สัญญาณมากเกินไป

ปุ่มควบคุมและไฟสัญญาณ

ด้านหน้า

 • สวิตช์เปิด/ปิด
 • LED แสดงการเปิดเครื่อง
 • มิเตอร์ VU LED สำหรับเอาต์พุตหลัก (LED สำหรับ -18, -12 -6,-3, 0 dB)
 • ปุ่มปรับระดับเสียงหลัก
 • ปุ่มปรับระดับเสียง 6 ปุ่มสำหรับอินพุตไมโครโฟน
 • ปุ่มปรับระดับเสียงแหลม
 • ปุ่มปรับระดับเสียงทุ้ม
 • ช่องเสียบหูฟัง
 • ปุ่มเลือกโซนสองปุ่ม
 • ปุ่มเสียงดนตรีแบ็คกราวนด์

ด้านหลัง

 • สวิตช์ DIP
 • ระดับโทนเสียง
 • ระดับความชัดเจน
 • ปุ่มควบคุมระดับเสียงโทรศัพท์/100 V

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

แหล่งจ่ายไฟเมน

 • แรงดันไฟฟ้า : 115 - 230 VAC ±10%, 50/60 Hz
 • กระแสกระชาก PLE-2MA240-EU : 9/19 A (230/115 VAC)

แหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่

 • แรงดันไฟฟ้า : 24 VDC, ±15%
 • กระแสไฟฟ้า PLE-2MA240-EU : 12 A
 • กระแสไฟชาร์จ : 0.5 ADC
 • แรงดันไฟชาร์จลอยตัว : 27.3 VDC

ปริมาณการใช้กำลังไฟ

 • PLE-2MA240-EU (ไฟเมน) : 800 VA

ประสิทธิภาพ

 • ความถี่ตอบสนอง : 50 Hz ถึง 20 kHz (+1/‑3 dB ที่10 dB อ้างอิง เอาต์พุตพิกัดอ้างอิง)
 • ความเพี้ยน : <1% ที่ กำลังเอาต์พุตที่กำหนด, 1 kHz
 • การควบคุมความถี่ต่ำ : สูงสุด -12/+12 dB (ตั้งค่าความถี่ตาม)
 • การควบคุมความถี่สูง : สูงสุด -12/+12 dB (ตั้งค่าความถี่ตาม)
 • อินพุต RJ-45 : 2 ช่อง
 • อินพุตไมโครโฟนประกาศ : สำหรับ PLE-2CS(MM)
 • อินพุตแผงควบคุมสำหรับติดบนผนัง : สำหรับ PLE-WP3S2Z
 • อินพุตไมโครโฟน/สาย : 6 ช่อง
 • อินพุต ช่อง 1 (หน้าสัมผัสปุ่มกดค้างเพื่อพูดที่มีฟังก์ชันความชัดเจน) : Phantom ชนิดยูโร 5 ขาแบบbalanced Phantom XLR 3 ขา แบบ balanced
 • อินพุต 2-6 (VOX ที่มีฟังก์ชันความชัดเจนในอินพุต 2) : Phantom XLR 3 ขา แบบbalanced
 • ระดับความไว : 1 mV (ไมโครโฟน);200 mV (สาย)
 • อิมพิแดนส์ : >1 kohm (ไมโครโฟน);>5 kohm (สาย)
 • S/N (คงที่ที่ระดับความดังสูงสุด) : 63 dB
 • S/N (คงที่ที่ระดับความดังต่ำสุด/ปิดเสียง) : >5 dB
 • ไดนามิคแรนจ์ : 93 dB
 • S/N (คงที่ที่ระดับความดังสูงสุด) : >63 dB (ไมโครโฟน);>70 dB (สาย)
 • S/N (คงที่ที่ระดับความดังต่ำสุด/ปิดเสียง) : >75 dB
 • CMRR (ไมโครโฟน) : >40 dB (50 Hz ถึง 20 kHz)
 • เสียงช่วงบน : >17 dB
 • ฟิลเตอร์เสียงพูด : -3 dB @ 315 Hz, high-pass, 6 dB/oct
 • แหล่งจ่ายไฟ Phantom : 16 V ผ่าน 1.2 kohm (ไมโครโฟน)
 • ฟิลเตอร์เสียงพูด : -3 dB ที่ 315 Hz, high-pass,6 dB/oct
 • VOX (อินพุตช่อง 1 และ 2) : ระยะเวลาที่จะทำงานเมื่อถึงขีดจำกัดที่กำหนด 150 มิลลิวินาที; เวลาที่ใช้ในการคลายบีบอัด 2 วินาที
 • อินพุตเสียงดนตรี : 3 ช่อง
 • ขั้วต่อ : Cinch สเตอริโอแปลงเป็นโมโน
 • ระดับความไว : 200 mV
 • อิมพิแดนส์ : 22 kohm
 • S/N (คงที่ที่ระดับความดังสูงสุด) : >70 dB
 • S/N (คงที่ที่ระดับความดังต่ำสุด/ปิดเสียง) : >75 dB
 • เสียงช่วงบน : >25 dB
 • ฉุกเฉิน / โทรศัพท์ : 1 ตัว
 • ขั้วต่อ : ขั้วต่อสกรูแบบปลั๊กชนิดยูโร 7ขา
 • ระดับความไวโทรศัพท์ : สูงสุด 1 V
 • ระดับความไว 100V : สูงสุด 100 V
 • อิมพิแดนส์ : >10 kohm
 • S/N (คงที่ที่ระดับความดังสูงสุด) : >65 dB
 • VOX : ค่าขีดจำกัด 50 mV; ระยะเวลาที่จะทำงานเมื่อถึงขีดจำกัดที่กำหนด 150 มิลลิวินาที; เวลาที่ใช้ในการคลายบีบอัด 2 วินาที
 • ตัวแทรก : 1 ตัว
 • ขั้วต่อ : Cinch
 • ระดับที่กำหนด : 1 V
 • อิมพิแดนส์ : >10 kohm
 • เอาต์พุตหลัก/เสียงดนตรี : 1 ตัว
 • ขั้วต่อ : XLR 3 ขา แบบ balanced
 • ระดับที่กำหนด : 1 V
 • อิมพิแดนส์ :
   
 • เอาต์พุตลำโพง 100 V
 • ขั้วต่อ : สกรูลอย
 • สูงสุด / พิกัด PLE-2MA240-EU : 360 W / 240 W
 • เอาต์พุตลำโพง 8 โอห์ม
 • ขั้วต่อ : ขั้วต่อสกรูแบบปลั๊กชนิดยูโรแบบลอย
 • PLE-2MA240-EU : 44 V (240 W)
 • ลบออก 1 dB สำหรับการทำงานแบตเตอรี่ 24 V

ลักษณะอุปกรณ์

 • ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) : 100 x 430 x 270 มม.(กว้าง 19 นิ้ว สูง 2U)
 • การติดตั้ง : ติดตั้งโดยลำพัง ตู้ชั้นวาง 19นิ้ว
 • สี : สีเทาเข้ม
 • น้ำหนัก (PLE-2MA120-EU) : ประมาณ 10.5 กก.
 • น้ำหนัก (PLE-2MA240-EU) : ประมาณ 12.5 กก. 

สภาพแวดล้อม

อุณหภูมิในการทำงาน : -10 ºC ถึง +55 ºC
อุณหภูมิในการเก็บรักษา : -40 ºC ถึง +70 ºC
ความชื้นสัมพัทธ์ : <95%