หน้าที่ 1 จาก 7
ทั้งหมด 1 - 24 จาก 147

MW1-LMC

Lavalier clip-on microphone with windscreen For use with ...

2,300.00 บาท
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 1,610.00 บาท
ส่วนลด: -690.00 บาท

LA1-UM20E-1

METAL COLUMN LOUDSPEAKER 20W

9,700.00 บาท
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 6,790.00 บาท
ส่วนลด: -2,910.00 บาท

LA1-UM40E-1

METAL COLUMN LOUDSPEAKER 40W

14,500.00 บาท
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 10,150.00 บาท
ส่วนลด: -4,350.00 บาท

LA1-UW24-D1

24 W Column Loudspeaker, Black

4,700.00 บาท
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 3,290.00 บาท
ส่วนลด: -1,410.00 บาท

LA1-UW24-L1

24 W Column Loudspeaker, White

4,700.00 บาท
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 3,290.00 บาท
ส่วนลด: -1,410.00 บาท

LA1-UW36-D1

36 W Column Loudspeaker, Black

5,500.00 บาท
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 3,850.00 บาท
ส่วนลด: -1,650.00 บาท

LA1-UW36-L1

36 W Column Loudspeaker, White

5,500.00 บาท
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 3,850.00 บาท
ส่วนลด: -1,650.00 บาท

LA3-VARI-B

Vari-directional array base unit

370,200.00 บาท
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 296,160.00 บาท
ส่วนลด: -74,040.00 บาท

LA3-VARI-BH

Vari-directional array base unit, coax

386,100.00 บาท
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 308,880.00 บาท
ส่วนลด: -77,220.00 บาท

LA3-VARI-CM

Vari-directional array CobraNet module

47,600.00 บาท
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 38,080.00 บาท
ส่วนลด: -9,520.00 บาท

LA3-VARI-CS

Vari-directional array configuration set

70,900.00 บาท
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 56,720.00 บาท
ส่วนลด: -14,180.00 บาท

LA3-VARI-E

Vari-directional array extension unit

313,600.00 บาท
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 250,880.00 บาท
ส่วนลด: -62,720.00 บาท

LB1-BW12-D1

12 W Bidirectional Cabinet Loudspeaker, Black

3,500.00 บาท
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 2,450.00 บาท
ส่วนลด: -1,050.00 บาท

LB1-BW12-L1

12 W Bidirectional Cabinet Loudspeaker, White

3,500.00 บาท
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 2,450.00 บาท
ส่วนลด: -1,050.00 บาท

LB1-CW06-D1

6 W Corner Cabinet Loudspeaker, Black

2,100.00 บาท
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 1,470.00 บาท
ส่วนลด: -630.00 บาท

LB1-CW06-L1

6 W Corner Cabinet Loudspeaker, White

2,100.00 บาท
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 1,470.00 บาท
ส่วนลด: -630.00 บาท

LB1-UM06E-1

METAL CABINET SPEAKER 6W (CIRCULAR, EVAC)

4,000.00 บาท
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 2,800.00 บาท
ส่วนลด: -1,200.00 บาท

LB1-UM20E-D

METAL CABINET LSP 35/20W, CHARCOAL

9,500.00 บาท
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 6,650.00 บาท
ส่วนลด: -2,850.00 บาท

LB1-UM20E-L

METAL CABINET LSP 35/20W, WHITE

9,500.00 บาท
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 6,650.00 บาท
ส่วนลด: -2,850.00 บาท

LB1-UW06-D1

6 W Cabinet Loudspeaker, Black

2,100.00 บาท
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 1,470.00 บาท
ส่วนลด: -630.00 บาท

LB1-UW06-FD1

6 W Cabinet Loudspeaker, Black

2,100.00 บาท
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 1,470.00 บาท
ส่วนลด: -630.00 บาท

LB1-UW06-FL1

6 W Cabinet Loudspeaker, White

2,100.00 บาท
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 1,470.00 บาท
ส่วนลด: -630.00 บาท

LB1-UW06-L1

6 W Cabinet Loudspeaker, White

2,100.00 บาท
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 1,470.00 บาท
ส่วนลด: -630.00 บาท

LB1-UW12-D1

12 W Cabinet Loudspeaker, Black

2,900.00 บาท
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 2,030.00 บาท
ส่วนลด: -870.00 บาท
หน้าที่ 1 จาก 7